Dunaj

 

Dunaj

Po Wołdze to druga, co do długości rzeka w Europie. Przepływa przez Niemcy, Austrię, Rumunię, Bułgarię, Słowację, Węgry, Ukrainę, Chorwację, Serbię i Mołdawię. W Rumunii znajduje się Delta Dunaju, która jest drugą, co do wielkości deltą rzeczną w Europie. Najbardziej spektakularnym miejscem jest okolica miejscowości Tulcza, gdzie rzeka dzieli się na trzy ramiona tuż przed ujściem do Morza Czarnego. Ciekawostką jest także leżąca około 40 km od delty wyspa Zmijnyj Ostriw, która obecnie należy do Ukrainy, ale wciąż jest przedmiotem sporu z Rumunią. Teren delty jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO, a niezwykle bogata przyroda znajdująca się na tym terenie objęta jest ochroną jako rezerwat biosfery. To tereny lęgowe wielu gatunków ptaków z całej Europy, Azji, Afryki i rejonu Morza Śródziemnego.

 

Rumunia - Dunaj - zdjęcia, atrakcje

 

 

 

Rumunia - Dunaj - zdjęcia, atrakcje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumunia – Dunaj – zdjęcia, atrakcje