Regulamin biura podróży dla aktywnych Surfski.pl
 • Grupowy kurs Windsurfing

  Zapytaj o ofertę
  16-08-2019
  Kurs windsurfingu w Grecji LEFKADA VASSILIKI w Sierpniu 2019
 • Palekastro windsurfing

  Zapytaj o ofertę
  02-06-2019
  Wyjazd szkoleniowy w windsurfingu PALEKASTRO KRETA Czerwiec 2019 nr 1
 • Wyjazd WIND Kreta

  Zapytaj o ofertę
  21-07-2019
  Kurs windsurfingu KRETA PALEKASTRO Lipiec 2019 nr 4
 • KURS KITE Lo Stagnone MAJ

  Zapytaj o ofertę
  15-05-2019
  NAUKA KITESURFINGU NA SYCYLII W LO STAGNONE POLSKA SZKOŁA MAJ 2019
 • Weekend sierpniowy KITE

  Zapytaj o ofertę
  14-08-2019
  KITESURFING Lo Stagnone wyjazd szkoleniowy DŁUGI WEEKEND sierpień 2019
 • Kurs WIND w Vassiliki

  Zapytaj o ofertę
  27-09-2019
  Windsurfing wyjazdy szkoleniowe LEFKADA VASSILIKI Wrzesień 2019
 • Kurs KITE Sycylia 2019

  Zapytaj o ofertę
  28-08-2019
  Kitesurfing wakacje na Sycylii w Lo Stagnone POLSKA SZKOŁA Sierpień
 • Grupowy wyjazd WIND Kreta

  Zapytaj o ofertę
  18-08-2019
  Szkolenia windsurfingowe PALEKASTRO KRETA Sierpień 2019 nr 3
 • WIELKANOC 2019 na Sycylii

  Zapytaj o ofertę
  17-04-2019
  POLSKA SZKOŁA KITESURFINGU WIELKANOC 2019 WYJAZD SZKOLENIOWY SYCYLIA
 • KITE Wyjazd szkoleniowy

  Zapytaj o ofertę
  24-04-2019
  NAUKA KITESURFINGU W LO STAGNONE NA SYCYLII - KURS KITE POLSKA SZKOŁA
 • Kurs WIND Lefkada 2019

  Zapytaj o ofertę
  30-08-2019
  Szkoła windsurfingu Grecja LEFKADA VASSILIKI Wrzesień 2019 nr 1
 • Sierpień 2019 Lo Stagnone

  Zapytaj o ofertę
  07-08-2019
  Wyjazd Kitesurfing Sycylia Lo Stagnone SIERPIEŃ 2019
 • Szkolenia KITE na Sycylii

  Zapytaj o ofertę
  31-07-2019
  Polska szkoła kitesurfingu Sycylia Lo Stagnone KURS w LIPCU 2019
 • Szkolenia kite na Sycylii

  Zapytaj o ofertę
  18-09-2019
  Szkolenia kitesurfingowe POLSKA SZKOŁA NA SYCYLII w Lo Stagnone
 • Kurs WIND Grecja

  Zapytaj o ofertę
  19-07-2019
  Szkoła windsurfingu LEFKADA VASSILIKI Lipiec 2019 nr 4
 • Windsurfing Vassiliki2019

  Zapytaj o ofertę
  13-09-2019
  Windsurfing w Grecji na LEFKADZIE w VASSILIKI Wrzesień 2019 nr 3
 • Sycylia szkolenie kite

  Zapytaj o ofertę
  03-04-2019
  SZKOLA KITESURFINGU W LO STAGNONE NA SYCYLII KWIECIEN 2019
 • Szkolenia kite na Sycylii

  Zapytaj o ofertę
  26-06-2019
  Sycylia nauka kitesurfingu LO STAGNONE Polska Szkoła CZERWIEC 2019
 • Szkolenie KITE 2019

  Zapytaj o ofertę
  17-07-2019
  Nauka kitesurfingu za granicą SYCYLIA Lo Stagnone LIPIEC 2019
 • Szkolenia WIND Vassiliki

  Zapytaj o ofertę
  20-09-2019
  Obozy windsurfingowe 2019 LEFKADA VASSILIKI we Wrześniu
 • Sycylia Szkolenia KITE

  Zapytaj o ofertę
  21-08-2019
  KITESURFING Wyjazd Szkoleniowy Sycylia Lo Stagnone SIERPIEŃ 2019
Powrót

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.surfski.pl („Regulamin”)

 

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Surfski.pl znajdującego się pod adresem URL http://www.surfski.pl. („Serwis”) 

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. 

Spis treści:

§1 Informacje podstawowe 

§2 Zasady ogólne zakupu wycieczek 

§3 Ochrona danych osobowych 

§4 Założenie rezerwacji

 Internet 

Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem 509 103 273 

§5 Cena wycieczki turystycznej 

§6 Formy płatności

Płatność przelewem bankowym 

Płatność kartą kredytową 

Płatność gotówką 

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów 

§8 Zmiana rezerwacji 

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta 

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora 

§11 Obsługa posprzedażowa 

§12 Postępowanie reklamacyjne 

§13 Postanowienia końcowe

§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Firma SURFSKI Krzysztof Lipiński., z siedzibą w Karczewie, kod pocztowy 05-480, ul. Kochanowskiego 9, NIP 532-19-31-992, działający jako agent turystyczny, zwany dalej „Surfski.pl”

1.2. Serwis umożliwia użytkownikom dokonywanie zakupu imprez turystycznych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196), w szczególności wycieczek turystycznych, w tym z programem szkoleniowym, poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej Surfski.pl. („System Rezerwacji Internetowej”).

1.3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji Surfski.pl pod numerem wskazanym na stronie Serwisu.

1.4. Prezentowane w Serwisie Surfski.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

1.5.  Organizator -   przez użyte w regulaminie pojęcie rozumie się wskazany w treści opisu danej usługi  turystycznej podmiot świadczący usługę turystyczną i/lub usługę szkolenia z zakresu nurkowania, windsurfingu albo kitesurfingu, którą klient rezerwuje/ kupuje za pośrednictwem Surfski.pl. Oznacza to, że stroną zawieranej za pośrednictwem Surfski.pl umowy jest w każdym wypadku Organizator, z którego usług klient postanowił skorzystać, a wszelkie roszczenia z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o usługi turystyczne lub szkolenie  klient może kierować wyłącznie wobec Organizatora danej nabytej przez klienta usługi.

1.6. Użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości, że na mocy art. 3 ust. 1 pkt 8 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do zawieranych za pośrednictwemserwisu internetowego Surfski.pl umów o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196),

§2 Zasady ogólne zakupu wycieczek

2.1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność prawną.

2.3. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

2.5. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej.

2.6. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

§ 3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane osobowe wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez Surfski.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)

3.2. Surfski.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Organizatora), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Wysyłając Surfski.pl Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Surfski.pl  swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.

3.4. Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Surfski.pl zawiera zakładka: Polityka Prywatności.

3.6. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Organizatorów i prawidłowe wykonywanie czynności związanych  z oferowaniem usług przez Organizatorów za pośrednictwem Surfski.pl. W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania ich usunięcia poprzez złożenie pisemnego wniosku na adres Surfski.pl  oraz Organizatora.

§4 Rezerwacja wycieczek turystycznych i szkoleniowych

4.1. Zarezerwowanie wycieczki turystycznej (szkoleniowej) może odbyć się przez Internet (Serwis).

4.2. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was wycieczki turystycznej (szkoleniowej).

4.3. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z wycieczkami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z wycieczek prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej.

4.4. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do formularza Rezerwacji Wstępnej („Rezerwacja wstępna”), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki niezbędne do dokonania wstępnej rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej.

4.5. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Surfski.pl m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej wycieczki i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, szkolenia, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa danego Organizatora.

4.6. W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna Surfski.pl zatwierdza wpłatę dokonaną przez Państwa, a następnie dokonuje rezerwacji w systemie Organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem a komplet dokumentów: umowa, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy.

4.7. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej wycieczki, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną pomiędzy rezerwacją założoną przez Państwa, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub w formie e-mail przez Centrum Rezerwacji Surfski.pl. Jeśli zaakceptują Państwo zmodyfikowane warunki wycieczki, a w szczególności jej cenę, to Surfski.pl zatwierdzi dokonaną wpłatę na poczet ceny nowej wycieczki turystycznej i po uzyskaniu wymaganej dopłaty lub po zwróceniu Państwu ewentualnej nadpłaty, prześle Państwu na wskazany adres e-mail komplet dokumentów: umowę, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji, co oznacza zawarcie umowy między Państwem a Organizatorem. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dokonanie zmiany w rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana przez Surfski.pl bez ponoszenia kosztów przez Państwa, a kwota wpłacona na poczet wycieczki turystycznej zostanie Państwu w całości zwrócona.

4.8. Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki i pozytywnej weryfikacji dostępności doradca Surfski.pl kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie). Po potwierdzeniu przez Państwa chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie (czy są zgodne z Państwa zamówieniem) dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@surfski.pl

4.9. Przesłanie potwierdzenia przelewu do Surfski.pl mailem na adres biuro@surfski.pl jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

4.10. Na podstawie Państwa wpłaty Surfski.pl potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji i/lub szkolenia oraz dokumenty podróży . Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem.

Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie mailem na adres: biuro@surfski.pl umowy po zeskanowaniu.

§5 Cena wycieczki turystycznej

5.1. Cena zakupionej wycieczki obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej lub szkoleniowej.

5.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wycieczkę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Surfski.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

5.3. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

5.4. Cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez Organizatora w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Surfski.pl ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

§6 Formy płatności

6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę: 

- płatność częściowa polegająca na wpłacie zaliczki 

- płatność całkowita

6.2. Wpłata zaliczki jest możliwa na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego organizatora. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo przy dokonywaniu rezerwacji oraz zawsze podczas kontaktu ze Surfski.pl.lub Organizatorem.

6.3. Przy wpłacie zaliczki, Surfski.pl lub Organizator udzieli Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

6.4. W Surfski.pl mają Państwo możliwość dokonania płatności przelewem bankowym (poprzez internet lub bezpośrednio w oddziale banku).

6.5. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na poniższe konto wskazując numer rezerwacji oraz imię i nazwisko  osoby rezerwującej:

SURFSKI Krzysztof Lipiński

05-480 Karczew

ul. Kochanowskiego 9

Numer konta: 52 1140 2004 0000 3202 7517 0675

MBank

 Wpłata na konto wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację Państwa wpłat.

6.6. Potwierdzenie przelewu za rezerwację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: email biuro@surfski.pl

6.7. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym w Umowie.

6.8 Na dzień dzisiejszy, Klienci nie mają  możliwości dokonania płatności kartą kredytową oraz gotówką  

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Dokumenty podróżne związane z zakupioną wycieczką turystyczną (tj. bilety lotnicze, vouchery hotelowe, polisa ubezpieczeniowa) - w zależności od Organizatora - mogą zostać dostarczone Państwu:

a.) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu, 

b.) mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora wycieczki.

7.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Doradcę Surfski.pl lub Organizatora.zakupionej wycieczki.

7.3. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysyłane pod wskazany przez Państwa adres pocztowy. Dokumenty podróżne nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.

§8 Zmiana rezerwacji

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora w Warunkach Uczestnictwa..

8.2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora.

8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji wycieczki turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro@surfski.pl lub adres mailowy Organizatora wycieczki albo telefonicznie pod numerami +48 509 103 273 (Surfski.pl) lub numer telefoniczny Organizatora wycieczki.

8.4. Surfski.pl lub Organizator wycieczki dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy.

9.2. Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email biuro@surfski.pl lub adres email Organizatora albo telefonicznie pod numerami +48 509 103 273 (Surfski.pl) lub numer Organizatora zakupionej wycieczki.

9.3. Surfski.pl lub  doradca Organizatora anulują rezerwację wykupionej przez Państwa wycieczki turystycznej, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki, i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

10.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa każdego Organizatora.

10.2. Surfski.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora.

10.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora, przesyłane będą przez Surfski.pl lub Organizatora wycieczki pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§11 Obsługa posprzedażowa

11.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Surfski.pl i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

11.2. Do 24 godzin przed wylotem Klient zobowiązany jest skontaktować się z firmą Surfski.pl lub Organizatorem wycieczki, w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.

11.3. Surfski.pl lub Organizator, poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej.

§12 Postępowanie reklamacyjne

12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora .

12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa.

12.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Surfski.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Surfski.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.

12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Surfski.pl należy składać na adres Surfski Krzysztof Lipiński, 05-480 Karczew, ul. Kochanowskiego 9 w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy biuro@surfski.pl. Surfski.pl rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma.

§13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.2. Wszelkie spory związane z czynnościami świadczonymi przez Surfski.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe dla miejsca prowadzenia działalności przez Surfski,pl.

13.3  Surfski.pl  jako agent turystyczny nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte umów przez podmioty, na rzecz których działa, tj. Organizatorów świadczących usługi turystyczne i/lub szkoleniowe.

13.4 Wszelkie roszczenia związane z nabytymi usługami turystycznymi lub szkoleniowymi należy kierować bezpośrednio wobec Organizatora świadczącego daną usługę. Zasady odpowiedzialności określa zawarta z nim umowa.  

13.5. Korzystając z usług świadczonych przez Surfski.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

Polityka prywatności serwisu internetowego www.surfski.pl („Polityka prywatności”)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Surfski Krzysztof Lipiński z siedzibą w Karczewie przy ul. Kochanowskiego 9.


I. DEFINICJE

1. Administrator - oznacza Surfski Krzysztof Lipiński z siedzibą w Karczewie przy ul. Kochanowskiego 9, NIP: 532-19-31-992, Regon: 147223766, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie Surfski.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. OCHRONA INFORMACJI

Administrator przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom, wypełniającym formularze rezerwacyjne i kontaktowe, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi.


III. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Administrator zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Dane te są udostępniane zainteresowanym podmiotom, ale nie zawierają one cech pozwalających na identyfikację użytkownika.


IV. ZAPISANIE UŻYTKOWNIKA DO NEWSLETTERA

Formularz zapisu użytkownika do newslettera został stworzony w celu gromadzenia danych, które pozwolą na rozwijanie serwisu tak aby spełniał on oczekiwania użytkowników, informacje o użytkownikach będą również wykorzystywane do tworzenia promocji i konkursów dla Użytkowników oraz informowania ich o nowościach związanych z działalnością biura podróży dla aktywnych Surfski.pl, jak również o ofertach wyjazdów związanych z ich ulubioną dyscypliną. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator nie udostępnia danych pochodzących z formularza osobom trzecim.


V. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


VI. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:a. Konfiguracji serwisu

I. ) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

II. ) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

III.) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I. ) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzach przypisane do danego Użytkownika w ramach sesji;

II. ) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

III. ) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I. ) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;

II. ) Wyświetlania wybranych przez użytkownika ofert w schowku nawet po wygaśnięciu sesji;

III. ) Wyświetlania ilości ofert w schowku bez konieczności każdorazowego odpytywania serwera;

IV. ) Zapamiętywania ostatnio wyświetlonego boksu z informacją.d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I. ) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;e. Świadczenia usług reklamowych

I. ) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;f. Wyświetlania ankiet

I. ) Zbierania statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu, czasie i długości trwania odwiedzin w celu zbadania istnienia kryteriów, które musi spełnić Użytkownik, by została mu zaprezentowana ankieta;


g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:


a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

I. ) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

II. ) Google Adwords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

I. ) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

I. ) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

II. ) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]


VII. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


VIII. ZMIANA DANYCH

Każdy z Użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy użytkownicy, którzy dokonali zapisu do listy newsletterowej, mogą się z niej wypisać. Zarówno zapis do listy newsletterowej jak i wypisanie się z niej, jest dobrowolne i odbywa się poprzez skorzystanie z formularza Newslettera dostępnego na stronie www.surfski.pl.


IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu.

 

Polecamy

Centrum rezerwacji

wyszukiwarka

producenci

wyświetl produkty
wybranego producenta

Wybierz producenta<

Schowek ofert Schowek produktów
Copyright 2014 - 2019

© Surfski Kursy Windsurfingowe Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie