Cennik ubezpieczenia Soma Bay (Egipt) - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • WINDSURFING LEFKADA

  Zapytaj o ofertę
  21-06-2024
  Nauka windsurfingu w Grecji VASSILIKI na Lefkadzie Czerwiec 2024 nr 2
 • Egipt KWIECIEŃ 2024

  Zapytaj o ofertę
  04-04-2024
  Windsurfing w Soma Bay - KWIECIEŃ 2024
 • GRUDZIEŃ 2024 w Egipcie

  Zapytaj o ofertę
  05-12-2024
  SZKOŁA WINDSURFINGU W EGIPCIE - SOMA BAY - GRUDZIEŃ 2024 NR.2
 • Szkolenia WIND Vassiliki

  Zapytaj o ofertę
  13-09-2024
  Obozy windsurfingowe 2024 LEFKADA VASSILIKI we Wrześniu nr 2
 • Windsurfing w SOMA BAY

  Zapytaj o ofertę
  18-04-2024
  Polska Szkoła windsurfingu SOMA BAY Egipt - KWIECIEŃ 2024
 • MAURITIUS

  Zapytaj o ofertę
  06-09-2024
  MAURITIUS - LE MORNE - WYJAZD Z OKAZJI 10 LECIA SURFSKI - WRZESIEŃ 2024
 • MAJ Soma Bay-WIND

  Zapytaj o ofertę
  23-05-2024
  Soma Bay MAJ 2024 -wyjazd windsurfing
 • WIND w Soma Bay 2024

  Zapytaj o ofertę
  31-10-2024
  WINDSURFING W EGIPT SOMA BAY - LISTOPAD 2024
 • Wind w Soma Bay'24

  Zapytaj o ofertę
  24-10-2024
  SOMA BAY - PAŹDZIERNIK 2024 NR 4 - WYJAZD WINDSURFING
 • BONAIRE (KARAIBY) - egzotyczny wyjazd Surfski z okazji 10-lecia firmy kwiecień 2024

  Zapytaj o ofertę
  07-04-2024
  BONAIRE (KARAIBY) - największy egzotyczny wyjazd Surfski z okazji 10-lecia firmy kwiecień 2024
 • Windsurfing Vassiliki '24

  Zapytaj o ofertę
  28-06-2024
  Obozy windsurfingowe za granicą LEFKADA VASSILIKI Czerwiec/Lipiec 2024
 • Windsurfing w Egipcie

  Zapytaj o ofertę
  17-10-2024
  SOMA BAY - JESIEŃ 2024 - PAŹDZIERNIK NR 3 - WINDSURFING
 • LEFKADA Sierpień 2024

  Zapytaj o ofertę
  02-08-2024
  Grecja windsurfing LEFKADA VASSILIKI w Sierpniu 2024 nr 1
 • Power Jibe Week '24

  Zapytaj o ofertę
  19-07-2024
  Power Jibe Week - VASSILIKI LEFKADA 2024
 • DAHAB Maj 2024

  Zapytaj o ofertę
  27-04-2024
  DAHAB Majówka 2024 - wyjazd szkoleniowy WINDSURFING
 • SOMA BAY Egipt 2024

  Zapytaj o ofertę
  21-03-2024
  Windsurfing w Egipcie SOMA BAY Marzec 2024
 • Windsurfing LISTOPAD 2024

  Zapytaj o ofertę
  07-11-2024
  Windsurfing w Soma Bay - LISTOPAD 2024 nr.2
 • Soma Bay - GRUDZIEŃ 2024

  Zapytaj o ofertę
  28-11-2024
  WINDSURFING W EGIPT SOMA BAY - GRUDZIEŃ 2024 NR 1​ - HOTELE
 • Soma Bay - MARZEC 2024

  Zapytaj o ofertę
  07-03-2024
  NAUKA WINDSURFINGU EGIPT SOMA BAY - MARZEC 2024 nr 2
 • Soma Bay MARZEC 2024

  Zapytaj o ofertę
  14-03-2024
  Nauka windsurfingu EGIPT Soma Bay MARZEC 2024
 • MAJÓWKA w Soma Bay

  Zapytaj o ofertę
  25-04-2024
  POLSKA SZKOŁA WINDSURFINGU SOMA BAY EGIPT MAJÓWKA 2024 nr 1
Powrót

Newsy

Cennik ubezpieczenia Soma Bay (Egipt) - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

07-04-2021
Cennik ubezpieczenia Soma Bay (Egipt) - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Cennik ubezpieczenia Soma Bay (Egipt) - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

*OC Sportowe = Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu do 500 000 zł za szkody osobowe i 250 000 zł za szkody rzeczowe oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego do 5 000 zł (tylko w przypadku własnego sprzętu!). Opcjonalnie można wykupić dodatkowe ubezpieczenie sprzętu w bazie Surfmotion.

Celem proponowanej polisy jest zabezpieczenie naszych kursantów w przypadku zdarzeń wynikłych podczas pływania na windsurfingu, w sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała lub mienia osób trzecich.

Kalkulacja powyższych stawek dotyczy dokładnie 8 kalendarzowych dni. Zaznaczyliśmy w tabeli 'tydzień', jako ogólny okres wyjazdu. Jeśli daty wycieczki będą dłuższe czy krótsze choćby o 1 lub 2 dni- wówczas cena ulegnie analogicznie zmniejszeniu lub zwiększeniu. 

Osoby towarzyszące windsurferom – niepływające, również mogą wybrać dowolny z powyższych wariantów, cena zostanie pomniejszona o 40 zł (chodzi o rozszerzenie OC Sportowego) od ceny z tabeli. 

Dla osób powyżej 70 roku życia składka wzrasta, dla osób poniżej 25 roku życia obniża się.

Jakie są najważniejsze cechy nowego produktu SUPERTRAVEL?
1. Proponujemy 4 warianty ubezpieczenia (Podstawowy, Rozszerzony, Optymalny i Maksymalny), różniące się zakresem
i sumami ubezpieczenia
2. Znacząco podnieśliśmy wszystkie sumy ubezpieczenia. Od tej pory wyrażamy je w złotych;
3. Do zakresu ubezpieczenia dodaliśmy zaostrzenia chorób psychicznych, przewlekłych i nowotworowych, do pełnej
sumy kosztów leczenia, bez zastosowania dodatkowej zwyżki składki
4. Szkody powstałe pod wpływem alkoholu są włączone w ryzykach kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych
wypadków, bez opłacania dodatkowej składki
5. W zakresie ubezpieczenia jest również amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych – kategoria obejmuje ponad
60 aktywności (w tym windsurfing i nurkowanie do głębokości 30m)
6. Stworzyliśmy dwie dodatkowe grupy sportów -
sporty wysokiego ryzyka (np. nurkowanie z aparatem powietrznym pow. 30 m głębokości) i sporty ekstremalne, które można włączyć do ochrony, po opłaceniu dodatkowej składki. Wszystkie sporty są umieszczone w załączniku numer 4, w postaci czytelnej tabeli - w OWU str. 27 i 28.
7. Kontynuacja leczenia i rehabilitacji w Polsce, po zdarzeniu za granicą, została dodana do trzech wariantów.
Do tej pory była dostępna tylko w najwyższym wariancie.

 

Ogólne Warunki ubezpieczenia SUPERTRAVEL znajdziesz tutaj

Szczegóły produktu dla każdego z wariantów znajdziesz tutaj

Kartę produktu znajdziesz tutaj

 

Regulamin zajęć i szkoleń organizowanych przez biuro podróży dla aktywnych Surfski

§ 1

Ryzyko uprawiania sportów

 1. Kursy i ćwiczenia organizowane są przez szkołę Surfski zgodnie z zasadami sportowymi i bezpieczeństwa związanymi z danym rodzajem sportu, z zachowaniem najwyższej staranności, w tym w szczególności przy współpracy wyłącznie z profesjonalnymi i wykwalifikowanymi instruktorami. Jednakże uprawianie sportu wiąże się w każdym przypadku z niedającym się wyeliminować ryzykiem sportowym, w tym ryzykiem odniesienia kontuzji, uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia. To ryzyko każdy uczestnik kursów lub wykonujący ćwiczenia bierze w pełni na siebie i je akceptuje.

 2. Szkoła Surfski nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe oraz niemajątkowe (uszczerbek na zdrowiu i życiu), a wynikające z dobrowolnego uczestnictwa w kursach szkoleniowych Surfski i wykonywaniu ćwiczeń sportowych, doznane przez uczestnika szkolenia lub osobę trzecią w wyniku działań lub zaniechań uczestnika szkolenia.

 3. Podobne ryzyko sportowe przyjmuje na siebie każda osoba, która korzysta z wypożyczonego sprzętu należącego do szkoły współpracującej z Surfski.

 4. Surfski nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody majątkowe i niemajątkowe doznane przez użytkownika sprzętu podczas korzystania z udostępnionego sprzętu sportowego lub za jego pomocą wyrządzone przez użytkownika sprzętu osobom trzecim, w szczególności w przypadku wypożyczenia przez użytkownika sprzętu niedostosowanego do własnych sportowych umiejętności.

§ 2

Ubezpieczenie kursanta/najemcy sprzętu od doznanych lub wyrządzonych szkód

 1. Na okres trwania kursu lub w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu należącego do szkoły współpracującej z Surfski, na każdym kursancie lub wypożyczającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków (np. kontuzji i ich następstw) powstałych podczas zajęć na wodzie lub na lądzie (ubezpieczenie od uprawiania sportów wodnych np. kitesurfingu/windsurfingu).

 2. Każdy kursant oraz korzystający z wypożyczonego sprzętu powinien również wykupić we własnym zakresie ubezpieczenia typu OC sport, które będzie chronić go w razie, gdyby w związku z uprawianiem sportu spowodował wypadek i wyrządził osobom trzecim szkody w trakcie zajęć lub korzystania z wypożyczonego sprzętu należącego do Surfski.

 3. Brak ubezpieczenia NNW lub OC nie wyłącza możliwości korzystania z oferty Surfski. Jednakże Surfski nie weryfikuje posiadania wymienionych ubezpieczeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak posiadania ubezpieczenia przez kursanta/korzystającego ze sprzętu. Surfski nie pokrywa kosztów związanych z następstwami wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim.

§ 3

Wyłączenia szczegółowe odpowiedzialności Surfski

 1. Każdy kursant lub korzystający ze sprzętu szkoły współpracujące z Surfski, zobowiązany jest do uprawniania sportu wyłącznie w stanie zdrowia i świadomości obiektywnie pozwalającym mu na to. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do własnego stanu zdrowia Surfski rekomenduje zasięgnięcie porady lekarza.

 2. Każdy kursant korzystający z usług Surfski lub wypożyczający sprzęt jest zobowiązany poinformować przedstawiciela Surfski (wypożyczającego lub instruktora) o wszelkich znanych mu przeciwwskazaniach dla uprawiania określonego sportu lub wykonywania określonych ćwiczeń, a także o zaburzeniach samopoczucia ujawniających się przed lub w trakcie zajęć, które mogą rzutować na jego zdolność wykonywania poleceń instruktora lub innego rodzaju udziału w zajęciach bądź korzystania ze sprzętu.

 3. Surfski stanowczo zabrania korzystania z kursów oraz wypożyczania sprzętu sportowego przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji odurzających.

 4. Surfski nie weryfikuje w sposób wykraczający poza kontrolę wizualną stanu (trzeźwości i zdrowotnego) osoby korzystającej z kursów lub wypożyczającej sprzęt i nie bierze odpowiedzialności za dopuszczenie do kursu lub sprzętu osoby znajdującej się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających, lub takiej, której stan zdrowia nie pozwala na uprawianie określonego sportu.

 5. W razie stwierdzenia, że kursant lub wypożyczający znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających, Surfski ma prawo odmówić zrealizowania usługi lub wypożyczenia sprzętu.

 6. Surfski (w tym działający w jego imieniu Instruktor) ma prawo wyłączyć Kursanta od udziału w zajęciach lub wykonywania określonych ćwiczeń jeżeli uzna, że stan fizyczny lub psychiczny Kursanta może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Kursanta lub innych osób. W takim przypadku powrót do zajęć wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

 7. Surfski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę doznaną przez kursanta lub wypożyczającego sprzęt albo uszkodzenie mienia lub wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu lub życiu osobom trzecim spowodowane przez uczestnika lub wypożyczającego sprzęt, który był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających, lub którego stan zdrowia nie pozwalał na uprawianie określonego sportu, jak również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez instruktora ćwiczeń.

§ 4

Zakres zastosowania

§ 5

 1. Regulamin ma zastosowanie do wszelkich szkoleń prowadzonych przez Surfski, w kraju jak i poza granicami Polski, niezależnie od stopnia zaawansowania uczestników szkolenia oraz wszystkich sytuacji związanych z wypożyczeniem sprzętu należącego do szkoły współpracującej z Surfski. W razie sporów właściwe będzie prawo polskie oraz sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.

Szkolenie

 1. W przypadku, gdy grupa liczy tylko 1 osobę, szkolenie prowadzone jest w trybie indywidualnym 1-1,5h dziennie (w zależności od spotu). Gdy grupa liczy 2 osoby, szkolenie prowadzone jest w parze 2h dziennie. Grupy liczące od 3 do 6 osób biorą udział w zajęciach trwających 3h.

 2. W trakcie wszystkich wyjazdów staramy się dzielić kursantów na 2 grupy: początkującą i zaawansowaną. Docelowo każda grupa szkoli się 3h dziennie/6 dni. Przy maksymalnej liczbie kursantów w grupie (6 osób), w trakcie 3h na wodzie przypada średnio 30 minut zajęć/os. Może zdarzyć się sytuacja, iż w trakcie turnusu na zajęcia zapiszą się same osoby zaawansowane lub początkujące. Żeby nie przekraczać liczby 6 osób w grupie, staramy się kierować zasadą 30 minut zajęć/os/dziennie. Musimy jednocześnie dopasowywać się do warunków wiatrowych na danym spocie. Przykładowo na kurs zebrała się grupa 8 tylko zaawansowanych kursantów. Możemy ich podzielić na 2 podgrupy 4 osobowe i z każdą podgrupą wychodzić na 2h zajęć dziennie. Na osobę przypada 30 minut zajęć każdego dnia. Jeśli warunki wiatrowe pozwolą, możemy wydłużyć zajęcia do 2,5-3h. W sytuacji gdyby zebrało się 10 osób na tym samym poziomie, dzielimy się na 2 podgrupy 5 osobowe i prowadzimy zajęcia 2,5h dziennie w grupach 5 osobowych. To daje nadal 30 minut zajęć/osobę każdego dnia. Takie sytuacje to rzadkość, ale mogą się wydarzyć.

 3. Może mieć również miejsce taka sytuacja, iż zmuszeni będziemy przemieścić kursanta/kursantów między grupami, ponieważ okaże się, iż poziom zaawansowania odbiega od zadeklarowanego przed wyjazdem. Jeśli mamy pełne obłożenie w grupach (6 osób zaawansowanych i 6 osób początkujących), i np. 1 kursant zaawansowany, to będziemy mogli go przenieść dla grupy początkującej. Dość dobrze staramy się weryfikować poziomy kursantów przed wyjazdem, aby uniknąć takich sytuacji. Natomiast nie można wykluczyć takiego zdarzenia.

§ 6

Odpowiedzialność za osoby małoletnie

 1. Odpowiedzialność za osoby małoletnie (do ukończenia przez nie 18 roku życia) uczestniczące w kursach organizowanych przez Surfski lub korzystające z wypożyczanego przez szkołę współpracującą z Surfski sprzętu spoczywa na rodzicach lub prawnych opiekunach zawierających w imieniu dziecka umowę z Surfski.

 2. Korzystanie z kursów Surfski lub wypożyczanie sprzętu sportowego nie jest traktowane jako umowa w zakresie drobnej bieżącej sprawy życia codziennego. Wobec powyższego, małoletni powyżej 13 roku życia nie mogą bez zgody rodzica lub prawnego opiekuna korzystać z usług Surfski.

 3. Dzieci mają obowiązek pływania w kapokach. Na opiekunie prawnym spoczywa obowiązek zapewnienia kapoka dziecku. Na spotach ich wypożyczenie może być bezpłatne lub płatne. Można zaopatrzyć się w kapok przed wyjazdem lub wypożyczyć w bazie, na terenie której prowadzimy działalność

 4.  

Zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu przed rozpoczęciem szkolenia/wypożyczeniem sprzętu, a jego warunki w pełni akceptuję.

Polecamy

Centrum rezerwacji

wyszukiwarka

producenci

wyświetl produkty
wybranego producenta

Wybierz producenta<

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

i weź udział w niepowtarzalnej podróży
po świecie windsurfingu!
Dostaniesz nie tylko ekskluzywną wiedzę i inspirujące filmy,
ale także dostęp do wyjątkowych ofert i wyjazdów szkoleniowych.
Nie zwlekaj - kliknij i dołącz do naszej społeczności pasjonatów!

Trwa zapis na newsletter


Copyright 2014 - 2024

© Surfski Kursy Windsurfingowe Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Powered by