Ubezpieczenie Grecja Vassiliki i Rodos
 • Windsurfing w Egipcie

  Zapytaj o ofertę
  12-10-2023
  Windsurfing w Egipcie - SOMA BAY - Polska Szkoła PAŹDZIERNIK 2023 NR 2
 • GRUDZIEŃ w Soma Bay

  Zapytaj o ofertę
  30-11-2023
  Szkoła windsurfingu w Egipcie - SOMA BAY - Grudzien 2023
 • Soma Bay jesień 2023

  Zapytaj o ofertę
  26-10-2023
  Soma Bay - jesień 2023 - windsurfing
 • Kurs WIND w Egipcie

  Zapytaj o ofertę
  05-10-2023
  Kurs WINDSURFINGU w SOMA BAY - Egipt 2023 - PAŹDZIERNIK nr 1
 • Egipt JESIEŃ 2023

  Zapytaj o ofertę
  09-11-2023
  Windsurfing w Soma Bay - LISTOPAD 2023 nr.2
 • Wyjazd WIND Soma Bay 2023

  Zapytaj o ofertę
  28-09-2023
  Wyjazd WIND do SOMA BAY - WRZESIEŃ 2023 NR 2
 • Egipt PAŹDZIERNIK 2023

  Zapytaj o ofertę
  19-10-2023
  Szkoła windsurfingu w Egipcie - SOMA BAY - Październik 2023 NR 3
 • Soma Bay LISTOPAD

  Zapytaj o ofertę
  02-11-2023
  Windsurfing w Soma Bay - LISTOPAD 2023
Powrót

Newsy

Ubezpieczenie Grecja Vassiliki Palekastro Rodos

27-05-2021
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Cennik ubezpieczenia Vassiliki (Grecja), Palekastro (Grecja) oraz Rodos (Grecja) - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

LIGHT 

BASIC 

PREMIUM

 

MAXIMUM

 

KL 50.000 EUR
NNW 2.500 EUR
Choroby przew. do 5.000 EUR
Sporty amatorskie ✔

 

 

 

 

 

KL 100.000 EUR
NNW 4.000 EUR
BP 400 EUR
OC 50.000 EUR
Choroby przew. do 10.000 EUR
Sporty amatorskie ✔

 

 

 

 

KL 150.000 EUR
NNW 6.000 EUR
BP 500 EUR
OC 80.000 EUR
SS 700 EUR
OC Sport 50.000 EUR
KR z imprezy 1.250 EUR
KR z biletu/noclegu 500 EUR
Choroby przew. do 15.000 EUR
Sporty amatorskie ✔

 

KL 250.000 EUR
NNW 20.000 EUR
BP 600 EUR
OC 100.000 EUR
SS 1.000 EUR
OC Sport 50.000 EUR
KR z imprezy 1.250 EUR
KR z biletu/noclegu 500 EUR
Choroby przew. do 25.000 EUR
Sporty amatorskie ✔

 

52.00 PLN/os/ tydzień

64.00 PLN/os/ tydzień

80.00 PLN/os/ tydzień

104.00 PLN/os/ tydzień

UWAGA! W opcji LIGHT nie ma OC ani OC Sport. W opcji BASIC nie ma OC Sport

Dla osób powyżej 70 roku życia składka wzrasta o 50%, dla osób poniżej 25 roku składka obniża się o 10%.

W Vassiliki w Club Vass sprzęt jest ubezpieczony w cenie wypożyczenia

Umowa ubezpieczenia musi być zawarta przed wyjazdem za granicę. W przeciwnym wypadku obowiązuje okres karencji.

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe chcące mieć ochronę do 100% sumy kosztów leczenia powinny wykupić zwyżkę. Należy koniecznie poinformować nas o takim fakcie, zanim polisa zostanie wystawiona.

 

Kartę produktu znajdziesz tutaj

Ogólne Warunki ubezpieczenia znajdziesz tutaj

 

Regulamin zajęć i szkoleń organizowanych przez biuro podróży dla aktywnych Surfski

oraz wypożyczalni sprzętu

 

§1.    Ryzyko uprawiania sportów

 1. Kursy i ćwiczenia organizowane są przez szkołę Surfski zgodnie z zasadami sportowymi i bezpieczeństwa związanymi z danym rodzajem sportu, z zachowaniem najwyższej staranności, w tym w szczególności przy współpracy wyłącznie z profesjonalnymi i wykwalifikowanymi instruktorami. Jednakże uprawianie sportu wiąże się w każdym przypadku z niedającym  się wyeliminować ryzykiem sportowym, w tym ryzykiem odniesienia kontuzji, uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia. To ryzyko każdy uczestnik kursów lub wykonujący ćwiczenia bierze w pełni na siebie i je akceptuje. 
 2. Szkoła Surfski nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe oraz niemajątkowe (uszczerbek na zdrowiu i życiu), a wynikające z dobrowolnego uczestnictwa w kursach szkoleniowych Surfski i wykonywaniu ćwiczeń sportowych doznane przez uczestnika szkolenia lub osobę trzecią w wyniku działań lub zaniechań uczestnika szkolenia.
 3. Podobne ryzyko sportowe przyjmuje na siebie każda osoba, która korzysta z wypożyczonego sprzętu należącego do szkoły Surfski lub przez Surfski zorganizowanego.
 4. Surfski wypożycza sprzęt sportowy w pełni sprawy i przydatny do umówionego użytku. Jednakże, Surfski nie dokonuje weryfikacji, czy wypożyczający posiada umiejętności wymagane do korzystania z wybranego sprzętu. Surfski nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody majątkowe i niemajątkowe doznane przez użytkownika sprzętu podczas korzystania z udostępnionego sprzętu sportowego lub za jego pomocą wyrządzone przez użytkownika sprzętu osobom trzecim, w szczególności w przypadku wypożyczenia przez użytkownika sprzętu niedostosowanego do własnych sportowych umiejętności. 

§2.    Ubezpieczenie kursanta/najemcy sprzętu od doznanych lub wyrządzonych szkód  

 1. Na okres trwania kursu lub w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu należącego do Surfski, na każdym kursancie lub wypożyczającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków (np. kontuzji i ich następstw) powstałych podczas zajęć na wodzie lub na lądzie (ubezpieczenie od uprawiania sportów wodnych np. kitesurfingu/windsurfingu). 
 2. Każdy kursant oraz korzystający z wypożyczonego sprzętu ma również obowiązek wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia typu OC sport, które będzie chronić go w razie, gdyby w związku z uprawianiem sportu spowodował wypadek i wyrządził osobom trzecim szkody  w trakcie zajęć lub korzystania z wypożyczonego sprzętu należącego do Surfski. 
 3. Brak ubezpieczenia NNW lub OC nie wyłącza możliwości korzystania z oferty Surfski. Jednakże Surfski nie weryfikuje posiadania wymienionych ubezpieczeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak posiadania ubezpieczenia przez kursanta/korzystającego ze sprzętu. Surfski nie pokrywa kosztów związanych z następstwami wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim.

§3.    Wyłączenia szczegółowe odpowiedzialności Surfski

 1. Każdy kursant lub korzystający ze sprzętu Surfski zobowiązany jest do uprawniania sportu wyłącznie w stanie zdrowia i świadomości obiektywnie pozwalającym mu na to. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do własnego stanu zdrowia Surfski rekomenduje zasięgnięcie porady lekarza.
 2. Każdy kursant korzystający z usług Surfski lub wypożyczający sprzęt jest zobowiązany poinformować przedstawiciela Surfski (wypożyczającego lub instruktora) o wszelkich znanych mu przeciwwskazaniach dla uprawiania określonego sportu lub wykonywania określonych ćwiczeń, a także o zaburzeniach samopoczucia ujawniających się przed lub w trakcie zajęć, które mogą rzutować na jego zdolność wykonywania poleceń instruktora lub innego rodzaju udziału w zajęciach bądź korzystania ze sprzętu.
 3. Surfski stanowczo zabrania korzystania z kursów oraz wypożyczania sprzętu sportowego przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji odurzających.
 4. Surfski nie weryfikuje w sposób wykraczający poza kontrolę wizualną stanu (trzeźwości i zdrowotnego) osoby korzystającej z kursów lub sprzętu i nie bierze odpowiedzialności za dopuszczenie do kursu lub sprzętu osoby znajdującej się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających, lub takiej, której stan zdrowia nie pozwala na uprawianie określonego sportu.
 5. W razie stwierdzenia, że kursant lub wypożyczający znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających, Surfski ma prawo odmówić zrealizowania usługi lub wypożyczenia sprzętu.  
 6. Surfski (w tym działający w jego imieniu Instruktor) ma prawo wyłączyć Kursanta od udziału w zajęciach lub wykonywania określonych ćwiczeń jeżeli uzna, że stan fizyczny lub psychiczny Kursanta może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Kursanta lub innych osób. W takim przypadku powrót do zajęć wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie. 
 7. Surfski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę doznaną przez kursanta lub wypożyczającego sprzęt albo uszkodzenie mienia lub wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu lub życiu osobom trzecim spowodowane przez uczestnika lub wypożyczającego sprzęt, który był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających, lub którego stan zdrowia nie pozwalał na uprawianie określonego sportu, jak również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez instruktora ćwiczeń.

§4.    Zakres zastosowania 

Regulamin ma zastosowanie do wszelkich szkoleń prowadzonych przez Surfski, w kraju jak i poza granicami Polski, niezależnie od stopnia zaawansowania uczestników szkolenia oraz wszystkich sytuacji związanych z wypożyczeniem sprzętu należącego do Surfski. W razie sporów właściwe będzie prawo polskie oraz sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych

§5.     Odpowiedzialność za osoby małoletnie

 1. Odpowiedzialność za osoby małoletnie (do ukończenia przez nie 18 roku życia) uczestniczące w kursach organizowanych przez Surfski lub korzystające z wypożyczanego przez Surfski sprzętu spoczywa na rodzicach lub prawnych opiekunach zawierających w imieniu dziecka umowę z Surfski.  
 2. Korzystanie z kursów Surfski lub wypożyczanie sprzętu sportowego nie jest traktowane jako umowa w zakresie drobnej bieżącej sprawy życia codziennego. Wobec powyższego, małoletni powyżej 13 roku życia nie mogą bez zgody rodzica lub prawnego opiekuna korzystać z usług Surfski.

Zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu przed rozpoczęciem szkolenia/wypożyczeniem sprzętu, a jego warunki w pełni akceptuję.

 

Polecamy

wyszukiwarka

producenci

wyświetl produkty
wybranego producenta

Wybierz producenta<

Copyright 2014 - 2022

© Surfski Kursy Windsurfingowe Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Powered by